Mobile Button 0

有圓有方,管徑多元

您可先從管規開始挑選,我們有圓管及方管、7種管徑可供選擇。接下來再依照設計選擇單排孔、雙排孔的單面、雙面、四面。

客製化顏色

款式多樣化,滿足您設計上的各種需求。

安裝提醒

使用調整腳(立地)/調整腳輔助座(頂天)固定排孔管時,請務必先確認地板水平,確實丈量各點之間的距離。並請注意天花板/底板的支撐強度是否足夠。

spotPos2

φ38單排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP38S113
 • 1350mm
 • MJRP38S115
 • 1500mm
 • MJRP38S118
 • 1800mm
 • MJRP38S127
 • 2750mm
 • MJRP38S135
 • 3500mm

φ38單排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP38S213
 • 1350mm
 • MJRP38S215
 • 1500mm
 • MJRP38S218
 • 1800mm
 • MJRP38S227
 • 2750mm
 • MJRP38S235
 • 3500mm

φ38單排四面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP38S413
 • 1350mm
 • MJRP38S415
 • 1500mm
 • MJRP38S418
 • 1800mm
 • MJRP38S427
 • 2750mm
 • MJRP38S435
 • 3500mm

φ38雙排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP38W113
 • 1350mm
 • MJRP38W115
 • 1500mm
 • MJRP38W118
 • 1800mm
 • MJRP38W127
 • 2750mm
 • MJRP38W135
 • 3500mm

φ38雙排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP38W213
 • 1350mm
 • MJRP38W215
 • 1500mm
 • MJRP38W218
 • 1800mm
 • MJRP38W227
 • 2750mm
 • MJRP38W235
 • 3500mm

φ38雙排四面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP38W413
 • 1350mm
 • MJRP38W415
 • 1500mm
 • MJRP38W418
 • 1800mm
 • MJRP38W427
 • 2750mm
 • MJRP38W435
 • 3500mm

φ60單排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP60S113
 • 1350mm
 • MJRP60S115
 • 1500mm
 • MJRP60S118
 • 1800mm
 • MJRP60S127
 • 2750mm
 • MJRP60S135
 • 3500mm

φ60單排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP60S213
 • 1350mm
 • MJRP60S215
 • 1500mm
 • MJRP60S218
 • 1800mm
 • MJRP60S227
 • 2750mm
 • MJRP60S235
 • 3500mm

φ60單排四面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP60S413
 • 1350mm
 • MJRP60S415
 • 1500mm
 • MJRP60S418
 • 1800mm
 • MJRP60S427
 • 2750mm
 • MJRP60S435
 • 3500mm

φ60雙排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP60W113
 • 1350mm
 • MJRP60W115
 • 1500mm
 • MJRP60W118
 • 1800mm
 • MJRP60W127
 • 2750mm
 • MJRP60W135
 • 3500mm

φ60雙排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP60W213
 • 1350mm
 • MJRP60W215
 • 1500mm
 • MJRP60W218
 • 1800mm
 • MJRP60W227
 • 2750mm
 • MJRP60W235
 • 3500mm

φ60雙排四面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP60W413
 • 1350mm
 • MJRP60W415
 • 1500mm
 • MJRP60W418
 • 1800mm
 • MJRP60W427
 • 2750mm
 • MJRP60W435
 • 3500mm

φ76單排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP76S113
 • 1350mm
 • MJRP76S115
 • 1500mm
 • MJRP76S118
 • 1800mm
 • MJRP76S127
 • 2750mm
 • MJRP76S135
 • 3500mm

φ76單排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP76S213
 • 1350mm
 • MJRP76S215
 • 1500mm
 • MJRP76S218
 • 1800mm
 • MJRP76S227
 • 2750mm
 • MJRP76S235
 • 3500mm

φ76單排四面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP76S413
 • 1350mm
 • MJRP76S415
 • 1500mm
 • MJRP76S418
 • 1800mm
 • MJRP76S427
 • 2750mm
 • MJRP76S435
 • 3500mm

φ76雙排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP76W113
 • 1350mm
 • MJRP76W115
 • 1500mm
 • MJRP76W118
 • 1800mm
 • MJRP76W127
 • 2750mm
 • MJRP76W135
 • 3500mm

φ76雙排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP76W213
 • 1350mm
 • MJRP76W215
 • 1500mm
 • MJRP76W218
 • 1800mm
 • MJRP76W227
 • 2750mm
 • MJRP76W235
 • 3500mm

φ76雙排四面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP76W413
 • 1350mm
 • MJRP76W415
 • 1500mm
 • MJRP76W418
 • 1800mm
 • MJRP76W427
 • 2750mm
 • MJRP76W435
 • 3500mm

25*25單排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP2525S113
 • 1350mm
 • MJRP2525S115
 • 1500mm
 • MJRP2525S118
 • 1800mm
 • MJRP2525S127
 • 2750mm

25*25單排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP2525S213
 • 1350mm
 • MJRP2525S215
 • 1500mm
 • MJRP2525S218
 • 1800mm
 • MJRP2525S227
 • 2750mm

25*25單排四面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP2525S413
 • 1350mm
 • MJRP2525S415
 • 1500mm
 • MJRP2525S418
 • 1800mm
 • MJRP2525S427
 • 2750mm

25*25雙排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP2525W113
 • 1350mm
 • MJRP2525W115
 • 1500mm
 • MJRP2525W118
 • 1800mm
 • MJRP2525W127
 • 2750mm

25*25雙排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP2525W213
 • 1350mm
 • MJRP2525W215
 • 1500mm
 • MJRP2525W218
 • 1800mm
 • MJRP2525W227
 • 2750mm

25*25雙排四面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP2525W413
 • 1350mm
 • MJRP2525W415
 • 1500mm
 • MJRP2525W418
 • 1800mm
 • MJRP2525W427
 • 2750mm

25*40單排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP2540S113
 • 1350mm
 • MJRP2540S115
 • 1500mm
 • MJRP2540S118
 • 1800mm
 • MJRP2540S127
 • 2750mm
 • MJRP2540S135
 • 3500mm

25*40單排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP2540S213
 • 1350mm
 • MJRP2540S215
 • 1500mm
 • MJRP2540S218
 • 1800mm
 • MJRP2540S227
 • 2750mm
 • MJRP2540S235
 • 3500mm

25*40雙排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP2540W113
 • 1350mm
 • MJRP2540W115
 • 1500mm
 • MJRP2540W118
 • 1800mm
 • MJRP2540W127
 • 2750mm
 • MJRP2540W135
 • 3500mm

25*40雙排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP2540W213
 • 1350mm
 • MJRP2540W215
 • 1500mm
 • MJRP2540W218
 • 1800mm
 • MJRP2540W227
 • 2750mm
 • MJRP2540W235
 • 3500mm

40*40單排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP4040S113
 • 1350mm
 • MJRP4040S115
 • 1500mm
 • MJRP4040S118
 • 1800mm
 • MJRP4040S127
 • 2750mm
 • MJRP4040S135
 • 3500mm

40*40單排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP4040S213
 • 1350mm
 • MJRP4040S215
 • 1500mm
 • MJRP4040S218
 • 1800mm
 • MJRP4040S227
 • 2750mm
 • MJRP4040S235
 • 3500mm

40*40單排四面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP4040S413
 • 1350mm
 • MJRP4040S415
 • 1500mm
 • MJRP4040S418
 • 1800mm
 • MJRP4040S427
 • 2750mm
 • MJRP4040S435
 • 3500mm

40*40雙排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP4040W113
 • 1350mm
 • MJRP4040W115
 • 1500mm
 • MJRP4040W118
 • 1800mm
 • MJRP4040W127
 • 2750mm
 • MJRP4040W135
 • 3500mm

40*40雙排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP4040W213
 • 1350mm
 • MJRP4040W215
 • 1500mm
 • MJRP4040W218
 • 1800mm
 • MJRP4040W227
 • 2750mm
 • MJRP4040W235
 • 3500mm

40*40雙排四面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP4040W413
 • 1350mm
 • MJRP4040W415
 • 1500mm
 • MJRP4040W418
 • 1800mm
 • MJRP4040W427
 • 2750mm
 • MJRP4040W435
 • 3500mm

60*60單排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP6060S113
 • 1350mm
 • MJRP6060S115
 • 1500mm
 • MJRP6060S118
 • 1800mm
 • MJRP6060S127
 • 2750mm
 • MJRP6060S135
 • 3500mm

60*60單排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP6060S213
 • 1350mm
 • MJRP6060S215
 • 1500mm
 • MJRP6060S218
 • 1800mm
 • MJRP6060S227
 • 2750mm
 • MJRP6060S235
 • 3500mm

60*60單排四面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP6060S413
 • 1350mm
 • MJRP6060S415
 • 1500mm
 • MJRP6060S418
 • 1800mm
 • MJRP6060S427
 • 2750mm
 • MJRP6060S435
 • 3500mm

60*60雙排單面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP6060W113
 • 1350mm
 • MJRP6060W115
 • 1500mm
 • MJRP6060W118
 • 1800mm
 • MJRP6060W127
 • 2750mm
 • MJRP6060W135
 • 3500mm

60*60雙排雙面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP6060W213
 • 1350mm
 • MJRP6060W215
 • 1500mm
 • MJRP6060W218
 • 1800mm
 • MJRP6060W227
 • 2750mm
 • MJRP6060W235
 • 3500mm

60*60雙排四面

 • 型號
 • 長度
 • 鍍鉻
 • 黑胚
 • 沙丁鎳
 • 青銅(金)
 • 黑烤漆
 • 白烤漆
 • MJRP6060W413
 • 1350mm
 • MJRP6060W415
 • 1500mm
 • MJRP6060W418
 • 1800mm
 • MJRP6060W427
 • 2750mm
 • MJRP6060W435
 • 3500mm

排孔管系列相關配件